Ατομική Προστασία Covid-19

Ατομική Προστασία Covid-19

Γάντια χειρουργικά εξεταστικά και σαγρέ. Μάσκες χειρουργικές ffp2. Προστατευτικά γυαλιά.