Personal Protection Covid-19

Personal Protection Covid-19

Γάντια χειρουργικά εξεταστικά και σαγρέ. Μάσκες χειρουργικές ffp2. Προστατευτικά γυαλιά.