Therabody (Theragun)

Therabody (Theragun)

Therabody, η εταιρία που έφερε στη ζωή μας τη κρουστική δύναμη. Τώρα με τα νέα μοντέλα Theragun PRO,Theragun Elite,Theragun Prime και Theragun mini καθώς επίσης και Wave Roller.